Pāriet uz saturu

Klienti par mums

SIA “Plieņciema centrs” apliecina, ka SIA “Mapri Būve” no 2019.gada jūlija līdz 2020. gada jūnijam ir veikusi Loģistikas centra pārbūves darbus Plieņciema ielā 35, Mārupē.

Visi darbi ir pilnībā pabeigti un objekts ir nodots ekspluatācijā. Minētos darbus SIA “Mapri Būve” veica augstā kvalitātē, atbilstoši LR būvnormatīviem, saskaņā ar projekta tehniskajām prasībām, standartiem un celtniecības normām, atbilstoši Līguma nosacījumiem un ievērojot noteiktos darbu izpildes laika termiņus.

SIA Plieņciema centrs

Uzņēmums ir ar ļoti labu slavu zemnieku vidū. Tas arī ir viens no iemesliem kāpēc uzsākām sadarbību ar Mapri Būvi.

Uzņēmums mums ir uzbūvējis 2 teļu kūtis un skābbarības novietni.

Uzņēmumu raksturo profesionalitāte – gan projektēšanas, gan celtniecības ziņā. Sadarbības laikā esam saņēmuši ļoti daudz inovatīvas, bet spējīgas idejas.

Viņi ir ļoti elastīgi būvniecības procesā radušos problēmu risināšanā. Patīk arī tas, ka pateicoties savam labajam tēlam, Mapri Būve kā apakšuzņēmējus ir piesaistījis ļoti labus būvniekus visiem iespējamiem specializētiem darbiem. Vadību raksturo draudzīgums un cieņas pilna attieksme pret pasūtītāju.

A/S Jaunpils

SIA “Mapri Būve” kā būvnieku izvēlējāmies 2017.gadā kā galveno būvuzņēmēju slaucamo govju kūts, divu starpkrātuvju, piecu barības tvertņu, divu vertikālo piena tvertņu, trīs skābbarības bedru un divas vircas krātuvju būvniecībai.

SIA “Mapri Būve” uzņēmumu raksturo precizitāte, labas komunikācijas prasmes un atbildība.

Mairita Spundiņa SIA “Saldus Druva” Valdes priekšsēdētāja

Ar SIA “Mapri Būve” sadarbojāmies 2017.gadā, kad SIA “Mapri Būve” veica liellopu fermas ar mēslu krātuvi (lagūna) jaunbūves darbus.  

SIA “Mapri Būve” raksturo profesionāla un godprātīga darbinieku komanda, kura spēj plānot un organizēt darbus, ātri atrisināt būvniecības procesā radušās problēmas, piedāvāt racionālus, praktiskus risinājumus, uzņemties atbildību par paveiktajiem darbiem.

Gadījumā, ja ZS “IELEJAS” atkārtoti rastos nepieciešamība veikt būvdarbus, tad kā būvnieku primāri un ļoti labprāt izvēlētos SIA “Mapri Būve”

Mairis Malcenieks Saukas pagasta M.Malcenieka zemnieku saimniecība “IELEJAS”

Mēs izvēlējāmies «Mapri Ehitus» OÜ par savu sadarbības partneri, pateicoties ieteikumiem un saprātīgajai cenai. Būvniecības uzņēmuma gadījumā vissvarīgākie aspekti ir uzticamība, solījumu turēšana un darba kvalitāte. «Mapri» vērtību ceļ arī pieredzējis projektu vadītājs. Mēs noteikti ieteiktu «Mapri Ehitus» arī citiem uzņēmumiem.

Tarmo Potter AS SEBE

2017. gadā OÜ «Mapri Ehitus» uzcēla uzņēmumam OÜ «Trovador» jaunu kūti, kūtsmēslu glabātuvi un vircas tvertni. Izvēloties būvniecības uzņēmumu, par svarīgu uzskatām šī uzņēmuma iepriekšējo gadu pieredzi, kā arī tā darbinieku pieredzi. Ļoti svarīgi ir arī tas, lai tiktu ievērots laika grafiks. Vislielākā vērtība, manuprāt, ir savstarpēja uzticība. Esam ļoti apmierināti ar «Mapri Ehitus» paveikto darbu, kā arī savstarpējo solījumu turēšanu.

Priit Toomingas Trovador fermas komplekss

«Mapri Ehitus» OÜ ir mūsu ilggadējais sadarbības partneris, ar kuru esam būvējuši kā labos, tā sliktos laikos. Savas sadarbības laikā gadu gaitā esam uzbūvējuši septiņus ar automašīnu tirdzniecību saistītus objektus – sešas auto pārstāvniecības un virsbūves darbu uzņēmuma ražošanas ēku. «Mapri Ehitus» ir bijis uzticams sadarbības partneris. Uzticamība un profesionalitāte ir tie atslēgvārdi, ar kuriem viņus var raksturot visprecīzāk. Darbs ar detaļām pirms būvniecības procesa sākuma ir svarīgs. Ar «Mapri Ehitus» šajā ziņā sadarbība ir vienkārša, jo varam būt pārliecināti, ka vērtības, ar kurām tiek operēts, ir reālas kā naudas, tā arī laika ziņā. Kā cenām, tā arī termiņiem ir jābūt pareiziem. Kad tiek rīkoti būvniecības iepirkumu konkursi, tad piedāvājumu salīdzināšanas gaitā drīz vien noskaidrojas, kurš piedāvā pārāk mazu vai lielu cenu, tas pats ir arī attiecībā uz termiņiem. «Mapri» piedāvājumi ir atbilduši patiesībai, vienmēr iekļaujot piemērotu prognozi attiecībā uz laiku. Kad pirms būvniecības uzsākšanas ir pabeigts darbs ar detaļām, tad būvniecības process sadarbībā ar «Mapri» ir bijis profesionāls un efektīvs. «Mapri Ehitus» vienmēr iekļaujas budžetā un termiņos. Jebkura objekta gadījumā rodas pārsteigumi un neplānoti izaicinājumi – arī to atrisināšana vienmēr ir bijusi konstruktīva. «Mapri Ehitus» neuzņemas nevajadzīgus riskus.

Jussi Pärnpuu Škoda

«Mapri Ehitus» OÜ uzbūvēja mums Tallinā Baltijas stacijas tirgu. Viss būvniecības projekts ilga 18 mēnešus. No būvniecības viedokļa tas bija ļoti sarežģīts objekts. Mums kā tirdzniecības nekustamo īpašumu attīstītājiem, izvēloties būvniecības uzņēmumus, viens no svarīgākajiem aspektiem ir precīza laika grafika ievērošana. Tāpat būtiska ir komunikācija ar partneriem, kuri uzsāks darbību tirdzniecības centrā, kā arī tas, ka tiek ņemtas vērā viņu vēlmes. Uzņēmuma «Mapri Ehitus» OÜ kā sadarbības partnera vislielākā vērtība, mūsuprāt, ir motivēta un profesionāla izpildvadība.

Tarmo Kleimann Astri Kinnisvara

Mums ir trīs gadu sadarbība ar Mapri Ehitus. Šajā laikā esam novērojuši iesācēja būvniecības uzņēmuma centību un ātru attīstību. Sadarbības atslēgvārds varētu būt konstruktīvisms. Ļoti svarīga ir Mapri Ehitus vēlme vienmēr piedāvāt konkurētspējīgu cenu un, vadot būvniecības procesu, organizēt lietas atbilstoši klienta vēlmēm. Varu ieteikt Mapri Ehitus pakalpojumus uzņēmumiem, kas novērtē būvnieka elastību cenas noteikšanā, kā arī operatīvu radušos jautājumu risināšanu.

Raul Jeets Hummuli Agro OÜ

Izvēlējāmies Mapri Ehitus par savu sadarbības partneri, tāpēc ka tas ir uzņēmums, kas tur savu vārdu un ir atvērts sarunām, pārrunu laikā spēja ātri un elastīgi reaģēt un piedāvāt savus risinājumus. Mapri Ehitus ar mūsu fermu celtniecību nācās papūlēties, jo tehnoloģiju ziņā tās bija ļoti atšķirīgas no parastajām būvēm, un tādas Igaunijā iepriekš nebija būvētas. Tādēļ arī nācās vairāk pūlēties, tomēr viņu pūles attaisnojās, un rezultāts bija kvalitatīvs. Darba gaitā sastapāmies ar diezgan daudzām negaidītām lietām, jo modernizējām vecas ēkas. Projektēšanas laikā visu nebija iespējams iepriekš paredzēt, bet par laimi un pateicoties mūsu sadarbībai, mācējām ātri reaģēt un atradām, manuprāt, labāko iespējamo risinājumu. Mapri Ehitus strādāja ātri un, ja radās šaubas, vai būs iespējams iekļauties grafikā, tad, ātri reaģējot, objektam tika piesaistīts papildus darba spēks. Visi šie cilvēki spēja darboties kopīga mērķa labad un paātrināt procesu. Bija acīmredzams, ka komanda jau sen sadarbojas un prot objektīvi novērtēt savas iespējas. Manuprāt, tas arī visprecīzāk parāda uzņēmuma spējas. Varu Mapri Ehitus ieteikt kā spēcīgu uzņēmumu, kas spēj izsisties diezgan sarežģītajā būvniecības tirgū.

Jaanus Marrandi Estonia OÜ

Būvniecības uzņēmumā galvenokārt novērtējam korektumu, termiņu ievērošanu un elastību. Sadala Agro ir Mapri Ehitus pasūtījis slaucamo liellopu kūts piebūvi, biomasas glabātuvi, gaļas liellopu kūti un dažādus betona un būvniecības darbus. Esam visādā ziņā apmierināti ar viņu darbu – norunas tika ievērotas, un visi jautājumi ieguva abas puses apmierinošus risinājumus. Noteikti sadarbosimies ar Mapri Ehitus arī nākotnē.

Ahti Kalde Sadala Agro OÜ

Uzskatu, ka būvniecības uzņēmumam svarīga ir profesionalitāte, precizitāte un termiņu ievērošana. Mapri Ehitus OÜ uzbūvēja Škodas jauno automašīnu pārstāvniecību Laagri rajonā uz Tallinas robežas. Lielākā vērtība, mūsuprāt, bija tradicionāli arhitektoniski sarežģītas ēkas būvniecība atbilstoši Škodas rūpnīcas izvirzītajām prasībām. Tā kā Škoda ieviesa jaunu pārstāvniecības koncepciju, tad mums nebija agrāk būvētu objektu, uz kuriem Igaunijā varētu balstīties. Viena no stiprākajām Mapri Ehitus komandas īpašībām ir pieredzējuši cilvēki. Kā pasūtītājs mēs būvniekam noteikti neesam, tā teikt, vienkāršs klients. Būvniecības gaitā parādījās vairākas sīkas izmaiņas, kas prasīja pastāvīgu būvnieka reakciju. Jau no būvniecības sākuma mums izveidojās vienots ritms, iknedēļas sapulcēs tika apspriests tā brīža stāvoklis un pieņemti lēmumi par turpmākajiem soļiem. Domāju, ka, pateicoties tam, izveidojās labs komandas darbs. Iesaku Mapri Ehitus OÜ arī citiem, jo pastāv 99,9 % varbūtība, ka šis uzņēmums darbosies Igaunijas būvniecības nozarē arī pēc 10 gadiem.

Maario Orgla ŠKODA LAAGRI (SKO Motors OÜ)

Sadarbības partnera izvēlē vissvarīgākā ir būvnieka reputācija. Sadarbībā ar Mapri Ehitus būvētais objekts saņēma PRIA līdzfinansējumu, tādēļ mums vissvarīgākais komponents bija cena. Mapri Ehitus ir pierādījis sevi lauksaimniecības objektu celtniecībā, kas arī kļuva par noteicošo faktoru objekta partnera izvēlē. Mēs uzticamies Mapri Ehitus pieredzei arī sarežģītāku objektu būvniecībā. Lauksaimniecības objekti var šķist ļoti vienkārši, tomēr tajos uzstādāmās tehnoloģijas padara tos par samērā sarežģītām būvēm. Būvnieka izaicinājums ir laicīgi un pareizi pabeigt celtniecības darbus, rēķinoties ar visām iespējamām iekārtu piegādātāja prasībām. Sarežģītās situācijās Mapri Ehitus vienmēr ir ļoti operatīvs, un viņu dokumenti ir vienmēr priekšzīmīgi noformēti. Līdz ar to viņi lieliski tiktu galā arī, piemēram, ar tirdzniecības centra vai teātra ēkas celtniecību. Esam ļoti apmierināti ar Mapri Ehitus projektu un laika vadību.

Tanel Kurvits OÜ Pro Grupp Invest

Mapri Ehitus OÜ vadībā tika projektēta un būvēta 720 m2 lielā dabiskā akmens noliktava, t. sk. uzceltas nepieciešamās āra trases un noasfaltēti laukumi. Uzņēmuma komandas priekšrocība ir uz personīgām saiknēm balstīta klientu bāze. Viņi specializējas ar lauksaimniecību saistītu ēku būvniecībā. Darbu veikšanai daļēji tiek izmantots pašu darbaspēks, kam papildus atbalstu nodrošina arī attīstības plānošana. Viss iepriekšminētais ir devis viņiem iespēju ļoti īsā laika periodā pacelties Igaunijas būvniecības tirgū un kļūt par uzņēmumu ar vienu no lielākajiem pārdošanas apjomiem. Mana pieredze rāda, ka būvniecība tika efektīvi organizēta, lai darbs tiktu laicīgi un kvalitatīvi pabeigts. Iesaku Mapri Ehitus OÜ kā vienu no iespējamiem sadarbības partneriem, izvēloties to starp citiem tāda paša līmeņa pakalpojumu sniedzējiem. Pieredze ir bijusi pozitīva, neko negatīvu par viņiem man nav iemesla teikt.

Marko Palloson OÜ Saare Dolomiit

Mapri Ehitus OÜ ir mums uzbūvējis vairākas būves. Lielākās no tām ir Agriland OÜ pārstāvniecība Tervandi, Tartu apriņķī un Melmilk OÜ piena liellopu ferma Pokas ciemā, Tartu apriņķī. Vīri tur savu vārdu un atbild par kvalitāti. Viņiem ir patiesa vēlme atrast risinājumus, kas apmierina klientus. Tāpat ļoti svarīga ir pretimnākšana un elastīgums attiecībā pret projekta izmaiņām un maksāšanas noteikumiem. Būvniecībā ir svarīga kvalitāte, laiks un izmaksas – ticu, ka šī kombinācija kopā ar labām komunikācijas prasmēm padara viņus par konkurētspējīgu būvnieku. Uzdrošinos viņus ieteikt visiem, kas kaut ko vēlas būvēt. Tāpat kā jebkurā biznesā, pirms līguma parakstīšanas katram pašam jāvienojas par kvalitāti un visu pārējo.

Aren Põder Agriland OÜ

Būvniecības uzņēmums ir ar ļoti labu slavu zemnieku vidū. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc 2012. gadā uzsākām sadarbību ar Mapri Ehitus OÜ, un 2013. un 2014. gadā sadarbību turpinājām. Mapri Ehitus OÜ mums ir izbūvējis vairāk nekā 1000 dzīvnieku novietnes, kūtsmēslu krātuves un rupjās lopbarības glabātuves. Uzņēmumu raksturo profesionalitāte – gan projektēšanas, gan celtniecības ziņā. Sadarbības laikā esam saņēmuši ļoti daudzas inovatīvas, bet spējīgas idejas. Viņi ir ļoti elastīgi būvniecības procesā radušos problēmu risināšanā. Patīk arī tas, ka, pateicoties savam labajam tēlam, Mapri Ehitus kā apakšuzņēmējus ir piesaistījis ļoti labus būvniekus visiem iespējamiem specializētiem darbiem. Vadību raksturo draudzīgums un cieņas pilna attieksme pret pasūtītāju. Gadu gaitā esam kļuvuši par labiem paziņām, un es nevilcinos ieteikt Mapri Ehitus arī saviem kolēģiem. Kopsavilkums: „Drīzāk nodils mēle, nekā mēs beigsim slavēt Mapri Ehitus!“

Lembit Paal AS Pajusi ABF

Mapri Ehitus OÜ komanda sastāv no savas nozares lietpratējiem. Līdzšinējā īslaicīgā, tomēr ļoti nozīmīgā saskare sniedza skaidru priekšstatu par Mapri Ehitus profesionalitāti, gatavību sadarboties un turēt vārdu, kad īpaši svarīgi ir būvniecības uzņēmuma ikdienas darba ētikas rādītāji. Sadarbība ir atbildusi cerētajam, starp nozīmīgākajiem sadarbības darbiem var minēt dzīvokļu mājas Jakobi ielā 25 betonēšanas darbus. Ceru arī turpmāk sadarboties ar Mapri Ehitus OÜ.

Valdo Knaps AS Eston Ehitus