Pāriet uz saturu

Igaunijas būvuzņēmēja MAPRI EHITUS OÜ meitas uzņēmums SIA “Mapri Būve” Latvijas tirgū darbojas kopš 2014.gada.

Šo gadu laikā būvniecības nozarē esam pierādījuši sevi kā stabilu un uzticamu sadarbības partneri. Sniedzam pilna cikla būvniecības pakalpojumus.

Mūsu mērķis ir īstenot ilgtspējīgas koncepcijas, sākot no vienkāršākiem līdz tehniski sarežģītākiem projektiem, nepārtraukti mācīties un pielāgoties mainīgā tirgus īpatnībām un niansēm.

Uzņēmumu veido spēcīga darbinieku komanda, kura ir mūsu uzņēmuma galvenais resurss.

Esam profesionāli, progresīvi un mērķtiecīgi!

.

Mūsu vērtības

 • Būt uzticamam, elastīgam un profesionālam
  Mūsu galvenais mērķis ir apmierināts klients, un to mēs nodrošinām, piedāvājot vairāk, nekā tikai kvalitatīvu produktu noteiktajā termiņā!
 • Droša darba vide
  Nodrošinām drošu darba vidi gan saviem darbiniekiem, gan apakšuzņēmējiem. Ņemam vērā vides specifiku.
 • Darboties videi draudzīgi
  Mēs strādājam un darbojamies videi draudzīgi, mēs nepiesārņojam vidi, bet gan palīdzam to saudzēt. Esam lepni par savu kvalitatīvo un videi draudzīgo darbību. Tur, kur mēs darbojamies, vienmēr esam saudzīgi pret vidi un ņemam vērā vietējās sabiedrības intereses.
 • Attiecības ar klientiem ir svarīgas
  Dzīve ir pārāk īsa, lai par to nerūpētos. Mūsu vēlēšanās ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus klientiem un sadarboties ar mūsu vērtības cienošiem partneriem.
 • Darba uzvaras ir labākā prēmija
  Mums ir dedzīga vēlme uzvarēt! Mūsu moto ir doties uz priekšu, strādāt vairāk un ieguldīt vēl vairāk nekā jebkurš cits.
 • Celmlauža inovācijas
  Ātrā attīstība ir mudinājusi mūs meklēt jaunus izaicinājumus, eksperimentēt ar radošo ideju un risinājumu robežām.
 • Ticība, ka tas, ko mēs darām, ir pareizi
  Mūs motivē darba ētika un meistarība. Mēs darām savu darbu tikpat labi arī tad, kad neviens neskatās.

Klienti par mums

SIA “Plieņciema centrs” apliecina, ka SIA “Mapri Būve” no 2019.gada jūlija līdz 2020. gada jūnijam ir veikusi Loģistikas centra pārbūves darbus Plieņciema ielā 35, Mārupē.

Visi darbi ir pilnībā pabeigti un objekts ir nodots ekspluatācijā. Minētos darbus SIA “Mapri Būve” veica augstā kvalitātē, atbilstoši LR būvnormatīviem, saskaņā ar projekta tehniskajām prasībām, standartiem un celtniecības normām, atbilstoši Līguma nosacījumiem un ievērojot noteiktos darbu izpildes laika termiņus.

SIA Plieņciema centrs

Uzņēmums ir ar ļoti labu slavu zemnieku vidū. Tas arī ir viens no iemesliem kāpēc uzsākām sadarbību ar Mapri Būvi.

Uzņēmums mums ir uzbūvējis 2 teļu kūtis un skābbarības novietni.

Uzņēmumu raksturo profesionalitāte – gan projektēšanas, gan celtniecības ziņā. Sadarbības laikā esam saņēmuši ļoti daudz inovatīvas, bet spējīgas idejas.

Viņi ir ļoti elastīgi būvniecības procesā radušos problēmu risināšanā. Patīk arī tas, ka pateicoties savam labajam tēlam, Mapri Būve kā apakšuzņēmējus ir piesaistījis ļoti labus būvniekus visiem iespējamiem specializētiem darbiem. Vadību raksturo draudzīgums un cieņas pilna attieksme pret pasūtītāju.

A/S Jaunpils

SIA “Mapri Būve” kā būvnieku izvēlējāmies 2017.gadā kā galveno būvuzņēmēju slaucamo govju kūts, divu starpkrātuvju, piecu barības tvertņu, divu vertikālo piena tvertņu, trīs skābbarības bedru un divas vircas krātuvju būvniecībai.

SIA “Mapri Būve” uzņēmumu raksturo precizitāte, labas komunikācijas prasmes un atbildība.

Mairita Spundiņa SIA “Saldus Druva” Valdes priekšsēdētāja

Ar SIA “Mapri Būve” sadarbojāmies 2017.gadā, kad SIA “Mapri Būve” veica liellopu fermas ar mēslu krātuvi (lagūna) jaunbūves darbus.  

SIA “Mapri Būve” raksturo profesionāla un godprātīga darbinieku komanda, kura spēj plānot un organizēt darbus, ātri atrisināt būvniecības procesā radušās problēmas, piedāvāt racionālus, praktiskus risinājumus, uzņemties atbildību par paveiktajiem darbiem.

Gadījumā, ja ZS “IELEJAS” atkārtoti rastos nepieciešamība veikt būvdarbus, tad kā būvnieku primāri un ļoti labprāt izvēlētos SIA “Mapri Būve”

Mairis Malcenieks Saukas pagasta M.Malcenieka zemnieku saimniecība “IELEJAS”