Tarmo Kleimann | Astri Kinnisvara

Mapri Ehitus OÜ ehitas meile Tallinnasse Balti Jaama Turu. Kogu ehitusperiood kestis 18 kuud. Tegemist oli ehituslikult väga keeruka objektiga. Meie kui kaubanduskinnisvara arendaja puhul on ehitusettevõtte puhul alati üheks väga oluliseks teguriks täpne ajagraafikust kinni pidamine. Samuti on väga oluline suhtlemine keskusesse tulevate partneritega ning nende soovide arvestamine. Mapri Ehitus OÜ kui koostööpartneri kõige suurem väärus meie silmis on motiveeritud ja professionaalne tegevjuhtkond.

Jussi Pärnpuu | Škoda

Mapri Ehitus OÜ on meie väga pikaajaline koostööpartner ja ehitanud oleme nii halbadel kui headel aegadel. Koostöös oleme ehitanud läbi aastate 7 autokaubandusega seonduvat objekti, 6 autoesindust ja keretööde ettevõtte tootmishoone. Mapri Ehitus on olnud usaldusväärne koostööpartner. Usaldusväärsus ja professionaalsus ongi vast kõige tähtsamad märksõnad kirjeldamaks neid. Detailitöö enne ehitusprotsessi algust on oluline. Mapriga on koostöö selles osas lihtne kuna oleme veendunud, et opereeritakse reaalsete väärtustega, nii raha kui ka aja mõistes. Nii hinnad kui ka tähtajad peavad olema õiged. Kui teha ehituskonkurss siis pakkumiste võrdluste käigus selgub õige pea, kes pakub alla, kes üle, sama ka tähtaegade suhtes. Mapri pakkumised on olnud õiged, sisaldades ka alati sobilikku väljakutset ehitajale parasjagu käesoleva aja kontekstis. Kui ehituseelne detailitöö on lõppenud siis ehitusprotsess koostöös Mapriga on olnud professionaalne ja efektiivne. Mapri Ehitus on püsitud alati eelarves ja tähtaegades. Iga objekt toob endaga kaasa üllatusi ja plaaniväliseid väljakutseid­ – ka nende lahendamine on olnud konstruktiivne. Mapri Ehitus kirvega kurge ei püüa.

Priit Toomingas | Trovador farmikompleks

OÜ Mapri Ehitus ehitas OÜ Trovadorile 2017 aastal uue poegimislauda, sõnnikuhoidla ja lägamahuti. Ehitusettevõtte juures peame olulisemaks ehitusettevõtte eelmiste aastate kogemust ja ehitusettevõtte töötajate kogemust. Samuti väga tähtis on ajagraafikust kinnipidamine. Kõige suurem väärtus on minuarust teineteise usaldamine. Oleme jäänud väga rahule Mapri Ehituse töödega ja vastastikuste lubaduste täitmises.

Tarmo Potter | AS SEBE

Valisime Mapri Ehitus OÜ oma koostööpartneriks tänu headele soovitajatele ja mõistlikule hinnale. Ehitusettevõtte juures on eelkõige oluline usaldusväärsus, lubadustest kinni pidamine ja töö kvaliteet. Mapri suurimaks väärtuseks oli lisaks ka kogemustega projektijuht. Kindlasti soovitaks Mapri Ehitust ka teistele ettevõtetele.

Raul Jeets | Hummuli Agro OÜ

Meie koostöö Mapri Ehitusega on kestnud kolm aastat. Selle aja jooksul oleme näinud alustava ehitusettevõtte kiiret ja püüdlikku arengut. Koostöö märksõnaks võiks olla konstruktiivsus. Kindlasti on väga oluline Mapri Ehitus OÜ tahe pakkuda alati konkurentsivõimelist hinda ning korraldada asju kliendi soovide järgi ehitusprotsessi juhtides. Soovitaksin kindlasti Mapri Ehitus OÜ teenuseid tellida ettevõtetel, kes hindavad ehitaja paindlikkust hinnakujundamisel ning operatiivsust tekkivate küsimuste lahendamisel.

Jaanus Marrandi | Estonia OÜ

Valisime Mapri Ehitus OÜ oma koostööpartneriks sellepärast, et tegemist on väga avatud suhtlusega sõnapidaja ettevõttega, kes läbirääkimiste käigus suutis kiiresti ja paindlikult reageerida ning pakkuda välja omapoolseid lahendusi. Mapri Ehitus OÜ nägi meie farmide ehitamisega palju vaeva, sest need olid tehnoloogiliselt tavapärasest erinevad ehitised ja selliseid ei ole Eestis varem rajatud. Seetõttu tuli ka rohkem pingutada, kuid nende vaev õigustas ennast ning tulemus oli kvaliteetne. Töö käigus tuli ette päris mitmeid ootamatusi, sest tegemist oli vanade hoonete kaasajastamisega. Projekteerimise käigus ei olnud võimalik kõike ette näha, kuid õnneks oskasime koostöös neile kiiresti reageerida ja leidsime minu arvates parima võimaliku lahenduse. Mapri Ehitus OÜ töötas tempokalt ja kui tekkis oht, et jäädakse graafikust maha, siis suudeti kiiresti reageerides tuua objektile juurde täiendavat tööjõudu. Kõik need inimesed suudeti ka ühe eesmärgi nimel tööle panna ja tegevust kiirendada. Oli näha, et meeskond on pikalt koostööd teinud ja oskas oma võimalusi objektiivselt hinnata. Minu arvates see näitaski ettevõtte võimekust kõige paremini. Julgen Mapri Ehitus OÜ-d soovitada kui võimekat ettevõtet, kes päris keerulisel ehitusturul suudab paindlikult läbi lüüa.

Ahti Kalde | Sadala Agro OÜ

Ehitusettevõtete juures hindame eelkõige korrektsust, tähtaegadest kinni pidamist ning paindlikkust. Sadala Agrole oleme Mapri Ehituselt tellinud lüpsilauda juurdeehituse, biomassihoidla, lihaveiste lauda ning erinevaid betooni- ja ehitustöid ning oleme nende tööga igati rahul – kokkulepetest on kinni peetud ning kõik küsimused on saanud mõlemaid pooli rahuldavad lahendused. Teeme kindlasti Mapri Ehitusega koostööd ka tulevikus.

Maario Orgla | ŠKODA LAAGRI (SKO Motors OÜ) - juhatuse liige

Ehitusettevõtte puhul pean oluliseks professionaalsust, täpsust ja tähtaegadest kinnipidamist. Mapri Ehitus OÜ ehitas Škoda uue autoesinduse Tallinna piirile Laagrisse. Töövõit meie jaoks oli arhitektuuriliselt tavapärasest keerukama hoone valmimine täielikus vastavuses Škoda tehase poolt kehtestatud nõuetega. Kuna Škoda lansseeris uue esinduse kontseptsiooni, siis ei olnud meil varasemalt rajatud objekti, millest Eestis lähtuda. Mapri Ehitus meeskonna üheks tugevaks küljeks on kogenud inimesed. Tellijana ei ole me kindlasti ehitaja jaoks n.ö lihtne klient. Ehitamise käigus ilmnesid mitmed pisimuudatused, mis nõudsid ehitajalt pidevat reageerimist. Ehituse algusest kujunes meil ühine rütm, iganädalaste koosolekute raames arutati hetkeolukorra üle ja langetati otsused edasiste saamude osas. Usun, et tänu sellele tekkis üsna hea meeskonnatöö. Mapri Ehitus OÜ-d soovitan kindlasti teistele, sest 99,9%-i tõenäosusega on tegemist firmaga, kes tegutseb Eesti ehitusturul ka 10 aasta pärast.

Tanel Kurvits | OÜ Pro Grupp Invest – juhatuse liige

Koostööpartneri valikul on kõige kaalukam ehitaja maine. Mapri Ehitus OÜ-ga koostöös ehitatud objekt oli käivitatud PRIA kaasfinantseerimisel ja kõige olulisemaks komponendiks oli hind. Mapri Ehitus on end põllumajanduslike objektide ehitamisel hästi tõestanud, mis saigi objekti partneri valikul otsustavaks teguriks. Usaldame Mapri Ehituse kogemust ka keerukamate objektide rajamisel. Põllumajanduslikud objektid võivad tunduda väga lihtsatena, kuid paigaldatav tehnoloogia teeb neist üsna keerulised ehitised. Ehitaja väljakutse on teostada ehitustööd õigeaegselt ja korrektselt, arvestades seadmete tarnijate kõikvõimalikke nõudmisi. Mapri Ehitus on keerulistes oludes väga operatiivne ning dokumentatsioon on neil alati eeskujulikult vormistatud. Seega saaksid nad hästi hakkama näiteks kaubanduskeskuse või teatrimaja rajamisega. Oleme Mapri Ehituse projekti- ja ajajuhtimisega väga rahul.

Marko Palloson | OÜ Saare Dolomiit - Väokivi ehitusdirektor

Mapri Ehitus OÜ on viinud läbi 720 m2 looduskivilao projekteerimise ja ehitustööd, sh. rajanud vajalikud välistrassid ja teostanud platside asfalteerimise. Ettevõtte meeskonna eeliseks on isiklikel sidemetel baseeruv kliendibaas. Spetsialiseerumine põllumajandusega seotud ehitistele. Osaline tööde teostamine oma jõududega, millele lisaks annab tuge ka arendustegevus. Kõik see on andnud neile võimaluse tõusta väga lühikese perioodi jooksul Eesti ehitusturul suuremate käibemahtudega ettevõtete hulka. Minu kogemuse põhjal korraldati ehitustegevust efektiivsel tasemel, et töö saaks tähtaegselt ja kvaliteetselt tehtud. Soovitan Mapri Ehitus OÜ-d ühe võimaliku koostööpartnerina teiste tasemel teenusepakkujate seast. Kogemused on olnud positiivsete killast, midagi negatiivset nende kohta ei ole põhjust öelda.

Aren Põder | Agriland OÜ 

Mapri Ehitus OÜ on meile ehitanud mitmeid ehitisi. Suuremad neist on Agriland OÜ esindus Tõrvandis Tartumaal ja Melmilk OÜ piimakarjafarm Poka külas Tartumaal. Mehed peavad oma sõna ja vastutavad kvaliteedi eest. Neil on siiras soov leida lahendusi, mis klienti rahuldavad. Samuti on väga oluline vastutulelikkus ja paindlikkus projektimuudatuste ja maksetingimuste suhtes. Ehitamisel on olulised kvaliteet, aeg ja maksumus – usun, et see kombinatsioon koos hea kommunikatsiooniga teeb neist konkurentsivõimelise ehitaja. Julgen neid soovitada kõigile, kes midagi ehitada soovivad. Samas nagu äris ikka, peab iga mees ise kvaliteedis ja kõiges muus enne lepingule allakirjutamist kokku leppima.

Lembit Paal | AS Pajusi ABF juhataja

Väga hea mainega ehitusettevõte põllumeeste seas. See on ka üks põhjusi, miks me 2012. aastal Mapri Ehitus OÜ-ga koostööd alustasime ja koostööd ka 2013. ja 2014. aastal jätkasime. Kokku on meile Mapri Ehitus OÜ ehitanud üle 1000 loomakoha, koos abiplokkide, sõnnikuhoidlate ja koresöödahoidlaga. Ettevõtet iseloomustab professionaalsus, seda nii projekteerimise kui ka ehituse etapis. Koostöö käigus oleme saanud rakendamiseks väga palju uudseid ja samas toimivaid ideid. Nad on väga paindlikud ehitusetapis ette tulevate probleemide lahendamisel. Meeldib lisaks ka see, et tänu oma heale mainele on Mapri Ehitus kaasanud alltöövõtjatena väga häid ehitajaid kõikvõimalikele eritöödele. Juhtkonda iseloomustab sõbralikkus ja lugupidav suhtumine tellijasse. Oleme aastatega saanud headeks tuttavateks ja ma ei kõhkle soovitamast neid ka oma headele kolleegidele. Kokkuvõtlikult, „Ennem kulub suu pähe ära, kui Mapri Ehituse kiitmisega lõpule jõuame!“

Valdo Knaps | AS Eston Ehitus projektijuht

Mapri Ehitus OÜ meeskond koosneb oma ala asjatundjatest. Senine, küll põgus, aga olemuselt vägagi relevantne kokkupuude andis selge pildi nende professionaalsusest, koostöövalmidusest ja sõnapidamisest, mis on äärmiselt olulised näitajad ühe ehitusettevõtte igapäevases tööeetikas. Koostöö on olnud meie ootustele vastav. Enim mainimist väärivad Jakobi 25 kortermaja juures läbiviidud betoonitööd. Loodan ka edaspidi Mapri Ehitus OÜ-d ühistegevustesse kaasata.