Hoidlad ja mahutid: silohoidla, sõnnikuhoidla ja virtsahoidla

Hoidlad ja mahutid

Hoidlate ja mahutite ehitamine

Pakume koos projekteerimisega erinevaid monoliit- ja monteeritavast raudbetoonist hoidlaid ja mahuteid. Farmikomplekside mahutootlikkuse kasvuga muutuvad tänapäeva põllumajandusrajatised oma olemuselt üha keerulisemaks. Ehitiste projekteerimine ja teostus eeldab ajakohast, jätkusuutlikku ja modernset lahendust. Tehnoloogia arenedes kasvab rajatise ja protsesside vaheline integratsioon, mistõttu peab kaasaaegses tehases toimiv infrastruktuur olema üles ehitatud viisil, mis arvestab põllumajanduslike saaduste käitlemist ja ladustamisvõimalusi. Ehitiste projekteerimisel arvestame mitme kombineeritud süsteemi toimimisega. Meie eesmärk on edendada kohalikku ettevõtlust ja luua toimivad lahendusi.

Silohoidlad

Meie poolt pakutavad silihoidla lahendused on:

  • Ühe- ja mitmelöövilised silohoidlad
  • Monoliitbetoonist või monteeritavate seinadega silohoidlad
  • Raudbetoon- või asfaltpõhjaga silohoidlad
  • Läbisõidetavad ja ühest otsast kinnised silohoidlad
  • Erinevate silomahla kogumise võimalustega hoidla (rennid, kaevud jne)

Koostame meie poolt ehitatavatele silohoidlatele ka ehitusprojekti, mis vastab kõigile keskkonnaameti seatud nõuetele.

Sõnnikuhoidlad ja virtsahoidlad

Meie poolt pakutavad sõnnikuhoidlate tüübid:

  • Vedelsõnnikuhoidlad
  • Monoliitbetoonist ümarmahutid (mahuga kuni 10 000 m³)
  • Laguun-tüüpi sõnnikuhoidlad (mahuga kuni 100 000 m³)
  • Tahkesõnnikuhoidlad
  • Virtsahoidlad

Meie poolt pakutavad sõnnikuhoidlad projekteeritakse vastavalt Tellija poolsetele soovidele, meil puuduvad piirangud erilahenduste teostamiseks.

Kesa Agro silohoidla

Valmimisaasta 2016

Vaata edasi
More
Aravete biogaasijaam

Valmimisaasta 2012

Vaata edasi
More
Sadala Agro silohoidla

Valmimisaasta 2013

Vaata edasi
More
Hiilasmaa biomassihoidla

Valmimisaasta 2012

Vaata edasi
More
Aravete vedelsõnnikuhoidla ehitustööd

Valmimisaasta 2017

Vaata edasi
More
Ilmatsalu biogaasijaam

Valmimisaasta 2013

Vaata edasi
More
Suurekivi robotlaut ja vedelsõnniku mahuti

Valmimisaasta 2012

Vaata edasi
More
Pae Farmeri noorkarjalaut ja vedelsõnnikuhoidla

Valmimisaasta 2013

Vaata edasi
More
Kure Mõis silohoidla

Valmimisaasta 2011

Vaata edasi
More