Klienti par mums

Jaanus Marrandi
Estonia OÜ

Izvēlējāmies Mapri par savu sadarbības partneri, tāpēc ka tas ir uzņēmums, kas tur savu vārdu un ir atvērts sarunām, pārrunu laikā spēja ātri un elastīgi reaģēt un piedāvāt savus risinājumus.
Mapri ar mūsu fermu celtniecību nācās papūlēties, jo tehnoloģiju ziņā tās bija ļoti atšķirīgas no parastajām būvēm, un tādas Igaunijā iepriekš nebija būvētas. Tādēļ arī nācās vairāk pūlēties, tomēr viņu pūles attaisnojās, un rezultāts bija kvalitatīvs. Darba gaitā sastapāmies ar diezgan daudzām negaidītām lietām, jo modernizējām vecas ēkas. Projektēšanas laikā visu nebija iespējams iepriekš paredzēt, bet par laimi un pateicoties mūsu sadarbībai, mācējām ātri reaģēt un atradām, manuprāt, labāko iespējamo risinājumu. Mapri strādāja ātri un, ja radās šaubas, vai būs iespējams iekļauties grafikā, tad, ātri reaģējot, objektam tika piesaistīts papildus darba spēks. Visi šie cilvēki spēja darboties kopīga mērķa labad un paātrināt procesu. Bija acīmredzams, ka komanda jau sen sadarbojas un prot objektīvi novērtēt savas iespējas. Manuprāt, tas arī visprecīzāk parāda uzņēmuma spējas.
Varu Mapri ieteikt kā spēcīgu uzņēmumu, kas spēj izsisties diezgan sarežģītajā būvniecības tirgū.

Maario Orgla
ŠKODA LAAGRI (SKO Motors OÜ) – valdes loceklis

Uzskatu, ka būvniecības uzņēmumam svarīga ir profesionalitāte, precizitāte un termiņu ievērošana. Mapri OÜ uzbūvēja Škodas jauno automašīnu pārstāvniecību Laagri rajonā uz Tallinas robežas. Lielākā vērtība, mūsuprāt, bija tradicionāli arhitektoniski sarežģītas ēkas būvniecība atbilstoši Škodas rūpnīcas izvirzītajām prasībām. Tā kā Škoda ieviesa jaunu pārstāvniecības koncepciju, tad mums nebija agrāk būvētu objektu, uz kuriem Igaunijā varētu balstīties.
Viena no stiprākajām Mapri komandas īpašībām ir pieredzējuši cilvēki. Kā pasūtītājs mēs būvniekam noteikti neesam, tā teikt, vienkāršs klients. Būvniecības gaitā parādījās vairākas sīkas izmaiņas, kas prasīja pastāvīgu būvnieka reakciju. Jau no būvniecības sākuma mums izveidojās vienots ritms, iknedēļas sapulcēs tika apspriests tā brīža stāvoklis un pieņemti lēmumi par turpmākajiem soļiem. Domāju, ka, pateicoties tam, izveidojās labs komandas darbs.
Iesaku Mapri OÜ arī citiem, jo pastāv 99,9 % varbūtība, ka šis uzņēmums darbosies Igaunijas būvniecības nozarē arī pēc 10 gadiem.

Raul Jeets
Hummuli Agro OÜ

Mums ir trīs gadu sadarbība ar Mapri. Šajā laikā esam novērojuši iesācēja būvniecības uzņēmuma centību un ātru attīstību. Sadarbības atslēgvārds varētu būt konstruktīvisms. Ļoti svarīga ir Mapri vēlme vienmēr piedāvāt konkurētspējīgu cenu un, vadot būvniecības procesu, organizēt lietas atbilstoši klienta vēlmēm.
Varu ieteikt Mapri pakalpojumus uzņēmumiem, kas novērtē būvnieka elastību cenas noteikšanā, kā arī operatīvu radušos jautājumu risināšanu.

Ahti Kalde
Sadala Agro OÜ

Būvniecības uzņēmumā galvenokārt novērtējam korektumu, termiņu ievērošanu un elastību. Sadala Agro ir Mapri pasūtījis slaucamo liellopu kūts piebūvi, biomasas glabātuvi, gaļas liellopu kūti un dažādus betona un būvniecības darbus. Esam visādā ziņā apmierināti ar viņu darbu – norunas tika ievērotas, un visi jautājumi ieguva abas puses apmierinošus risinājumus. Noteikti sadarbosimies ar Mapri arī nākotnē.

Valdo Knaps
AS Eston Ehitus projektu vadītājs

Mapri OÜ komanda sastāv no savas nozares lietpratējiem. Līdzšinējā īslaicīgā, tomēr ļoti nozīmīgā saskare sniedza skaidru priekšstatu par Mapri profesionalitāti, gatavību sadarboties un turēt vārdu, kad īpaši svarīgi ir būvniecības uzņēmuma ikdienas darba ētikas rādītāji. Sadarbība ir atbildusi cerētajam, starp nozīmīgākajiem sadarbības darbiem var minēt dzīvokļu mājas Jakobi ielā 25 betonēšanas darbus. Ceru arī turpmāk sadarboties ar Mapri OÜ.

Lembit Paal
AS Pajusi ABF vadītājs

Būvniecības uzņēmums ir ar ļoti labu slavu zemnieku vidū. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc 2012. gadā uzsākām sadarbību ar Mapri OÜ, un 2013. un 2014. gadā sadarbību turpinājām.
Mapri OÜ mums ir izbūvējis vairāk nekā 1000 dzīvnieku novietnes, kūtsmēslu krātuves un rupjās lopbarības glabātuves.
Uzņēmumu raksturo profesionalitāte – gan projektēšanas, gan celtniecības ziņā. Sadarbības laikā esam saņēmuši ļoti daudzas inovatīvas, bet spējīgas idejas.
Viņi ir ļoti elastīgi būvniecības procesā radušos problēmu risināšanā. Patīk arī tas, ka, pateicoties savam labajam tēlam, Mapri kā apakšuzņēmējus ir piesaistījis ļoti labus būvniekus visiem iespējamiem specializētiem darbiem.
Vadību raksturo draudzīgums un cieņas pilna attieksme pret pasūtītāju.
Gadu gaitā esam kļuvuši par labiem paziņām, un es nevilcinos ieteikt Mapri arī saviem kolēģiem.
Kopsavilkums: „Drīzāk nodils mēle, nekā mēs beigsim slavēt Mapri!“

Aren Põder
Agriland OÜ vadītājs

Mapri OÜ ir mums uzbūvējis vairākas būves. Lielākās no tām ir Agriland OÜ pārstāvniecība Tervandi, Tartu apriņķī un Melmilk OÜ piena liellopu ferma Pokas ciemā, Tartu apriņķī.
Vīri tur savu vārdu un atbild par kvalitāti. Viņiem ir patiesa vēlme atrast risinājumus, kas apmierina klientus. Tāpat ļoti svarīga ir pretimnākšana un elastīgums attiecībā pret projekta izmaiņām un maksāšanas noteikumiem.
Būvniecībā ir svarīga kvalitāte, laiks un izmaksas – ticu, ka šī kombinācija kopā ar labām komunikācijas prasmēm padara viņus par konkurētspējīgu būvnieku.
Uzdrošinos viņus ieteikt visiem, kas kaut ko vēlas būvēt. Tāpat kā jebkurā biznesā, pirms līguma parakstīšanas katram pašam jāvienojas par kvalitāti un visu pārējo.

Marko Palloson
OÜ Saare Dolomiit–Väokivi būvniecības vadītājs

Mapri OÜ vadībā tika projektēta un būvēta 720 m2 lielā dabiskā akmens noliktava, t. sk. uzceltas nepieciešamās āra trases un noasfaltēti laukumi.
Uzņēmuma komandas priekšrocība ir uz personīgām saiknēm balstīta klientu bāze. Viņi specializējas ar lauksaimniecību saistītu ēku būvniecībā. Darbu veikšanai daļēji tiek izmantots pašu darbaspēks, kam papildus atbalstu nodrošina arī attīstības plānošana. Viss iepriekšminētais ir devis viņiem iespēju ļoti īsā laika periodā pacelties Igaunijas būvniecības tirgū un kļūt par uzņēmumu ar vienu no lielākajiem pārdošanas apjomiem.
Mana pieredze rāda, ka būvniecība tika efektīvi organizēta, lai darbs tiktu laicīgi un kvalitatīvi pabeigts.
Iesaku Mapri OÜ kā vienu no iespējamiem sadarbības partneriem, izvēloties to starp citiem tāda paša līmeņa pakalpojumu sniedzējiem. Pieredze ir bijusi pozitīva, neko negatīvu par viņiem man nav iemesla teikt.

Tanel Kurvits
OÜ Pro Grupp Invest – valdes loceklis

Sadarbības partnera izvēlē vissvarīgākā ir būvnieka reputācija. Sadarbībā ar Mapri būvētais objekts saņēma PRIA līdzfinansējumu, tādēļ mums vissvarīgākais komponents bija cena. Mapri ir pierādījis sevi lauksaimniecības objektu celtniecībā, kas arī kļuva par noteicošo faktoru objekta partnera izvēlē.
Mēs uzticamies Mapri pieredzei arī sarežģītāku objektu būvniecībā. Lauksaimniecības objekti var šķist ļoti vienkārši, tomēr tajos uzstādāmās tehnoloģijas padara tos par samērā sarežģītām būvēm. Būvnieka izaicinājums ir laicīgi un pareizi pabeigt celtniecības darbus, rēķinoties ar visām iespējamām iekārtu piegādātāja prasībām. Sarežģītās situācijās Mapri vienmēr ir ļoti operatīvs, un viņu dokumenti ir vienmēr priekšzīmīgi noformēti. Līdz ar to viņi lieliski tiktu galā arī, piemēram, ar tirdzniecības centra vai teātra ēkas celtniecību.
Esam ļoti apmierināti ar Mapri projektu un laika vadību.