Asiakkaat meistä

Jaanus Marrandi
Estonia OÜ

Valitsimme Maprin Ehitus yhteistyökumppaniksemme, koska se on erittäin avoin ja sanansa pitävä yritys, joka kykeni neuvotteluvaiheessa reagoimaan nopeasti ja joustavasti sekä tarjoamaan omia ratkaisuvaihtoehtojaan.
Mapri Ehitus näki hyvin paljon vaivaa rakentaessaan farmejamme, sillä ne olivat teknologisesti tavanomaisesta poikkeavia rakennuksia, jollaisia Viroon ei ole aiemmin rakennettu. Sen tähden vaadittiin enemmän ponnisteluja, mutta työ oli vaivan arvoinen ja tulos laadukas. Työn kuluessa ilmeni runsaasti yllätyksiä, koska kyseessä oli vanhojen rakennusten kunnostus. Suunnitteluvaiheessa ei ollut mahdollista ennakoida kaikkea, mutta onneksi kykenimme yhdessä reagoimaan nopeasti ja löysimme mielestäni parhaan mahdollisen ratkaisun. Mapri Ehitus työskenteli ripeästi, ja kun aikataulu uhkasi pettää, kyettiin reagoimaan nopeasti ja kohteeseen tuotiin lisätyövoimaa. Kaikki ihmiset saatiin myös valjastettua työhön yhteisen päämäärän hyväksi toimintaa nopeuttaen. Saattoi havaita, että tiimi on työskennellyt kauan yhdessä ja osasi arvioida mahdollisuuksiaan objektiivisesti. Mielestäni juuri tämä osoitti parhaiten yrityksen tehokkuuden.
Rohkenen suositella Mapri Ehitus tehokkaana yrityksenä, joka pärjää joustavuudellaan hankalilla rakennusmarkkinoilla.

Maario Orgla
ŠKODA LAAGRI (SKO Motors OÜ)
hallituksen jäsen

Rakennusalan yrityksessä pidän tärkeänä ammattitaitoa, täsmällisyyttä ja määräaikojen noudattamista. Mapri Ehitus OÜ rakensi Škodan uuden autoliikkeen Tallinnan laidalle Laagriin. Meidän kannaltamme oli työvoitto, että arkkitehtonisesti tavanomaista monimutkaisempi rakennus vastasi valmistuttuaan täysin Škodan tehtaan asettamia vaatimuksia. Koska Škoda lanseerasi uuden mallin liiketiloille, meillä ei ollut aiemmin rakennettua kohdetta, johon olisimme voineet Virossa nojautua.
Yksi Maprin Ehitus tiimin vahvoista puolista ovat kokeneet ihmiset. Tilaajana emme ole rakentajalle varmastikaan ns. helppo asiakas. Rakentamisen aikana oli tehtävä useita pieniä muutoksia, jotka vaativat rakentajalta jatkuvaa reagointia. Jo rakentamisen alusta alkaen meille muodostui yhteinen rytmi, viikoittaisissa kokouksissa keskusteltiin tilanteesta ja tehtiin päätökset seuraavista toimenpiteistä. Uskon, että sen ansiosta meille muodostui varsin hyvä yhteistyö.
Suosittelen Mapri Ehitus OÜ:tä varmasti muillekin, koska on 99,9-prosenttisen varmaa, että tämä yritys toimii Viron rakennusmarkkinoilla vielä 10 vuoden kuluttua.

Raul Jeets
Hummuli Agro OÜ
hallituksen jäsen

Yhteistyömme Maprin Ehitus kanssa on kestänyt kolme vuotta. Olemme nähneet tämän ajan kuluessa aloittelevan rakennusyrityksen nopean ja eteenpäin pyrkivän kehityksen. Yhteistyömme avainsana voisi olla rakentavuus. Erittäin olennaista on varmasti Maprin Ehitus halu tarjota aina kilpailukykyinen hinta ja järjestää asiat johtamalla rakennusprosessia asiakkaan toiveiden mukaan.
Suosittelisin Maprin Ehitus palveluksia varmasti yrityksille, jotka arvostavat rakentajan joustavuutta hinnanmuodostuksessa ja toimintakykyä esiin tulevien ongelmien ratkaisemisessa. 

Ahti Kalde
Sadala Agro OÜ
hallituksen jäsen

Arvostamme rakennusyrityksissä ennen kaikkea asiallisuutta, määräaikojen noudattamista ja joustavuutta. Olemme tilanneet Maprilta Ehitus Sadala Agrolle lypsynavetan lisärakennuksen, biomassavaraston, lihakarjanavetan sekä erilaisia betoni- ja rakennustöitä ja olemme kaikin puolin tyytyväisiä heidän työhönsä – sopimukset on pidetty ja kaikkiin ongelmiin on löydetty molempia puolia tyydyttävät ratkaisut. Teemme varmasti yhteistyötä Maprin Ehitus kanssa myös tulevaisuudessa.

Valdo Knaps
AS Eston Ehitus
projektipäällikkö

Mapri Ehitus OÜ:n tiimi koostuu oman alansa asiantuntijoista. Toistaiseksi olemme olleet tekemisissä hyvin lyhyesti, mutta olemme saaneet selkeän kuvan heidän ammattitaidostaan, yhteistyökyvystään ja luotettavuudestaan, jotka ovat erittäin tärkeitä seikkoja rakennusalan yrityksen jokapäiväisessä työetiikassa. Yhteistyö on vastannut odotuksiamme, maininnan ansaitsevat ennen kaikkea osoitteessa Jakobi 25 sijaitsevan kerrostalon betonityöt. Toivon, että saamme myös tulevaisuudessa Mapri Ehitus OÜ:n mukaan yhteisiin toimintoihin.

Lembit Paal
AS Pajusi ABF
hallituksen jäsen

Maanviljelijäpiireissä maineeltaan erittäin hyvä yritys. Se on myös yksi syy siihen, miksi aloitimme vuonna 2012 yhteistyömme Mapri Ehitus OÜ:n kanssa ja olemme jatkaneet sitä vuosina 2013 ja 2014.
Mapri Ehitus OÜ on rakentanut meille yhteensä yli 1000 eläinpaikkaa sekä lisärakenteet ja lanta- ja rehuvarastot.
Yritystä luonnehtii ammattitaito sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa. Yhteistyömme kuluessa olemme saaneet hyvin paljon uusia ja toimivia ideoita sovellettaviksi.
He ovat erittäin joustavia ratkaistessaan rakennusvaiheessa ilmeneviä ongelmia. Pidämme myös siitä, että hyvän maineensa ansiosta Mapri Ehitus on tuonut alihankkijoina mukanaan erittäin hyviä rakentajia kaikkiin mahdollisiin erikoistöihin.
Johtajisto on ystävällistä ja suhtautuu kunnioittavasti tilaajaan.
Olemme vuosien kuluessa tutustuneet hyvin toisiimme, enkä epäröi suositella heitä myös hyville kollegoilleni.
Lyhyesti sanottuna: ”Suu sulaa päähän ennen kuin saamme Maprin Ehitus kehumisen päätökseen!”

Aren Põder
Agriland OÜ
hallituksen jäsen

Mapri Ehitus OÜ on rakentanut meille monia rakennuksia. Suurimmat niistä ovat Agriland OÜ:n edustus Tõrvandissa Tartumaalla ja Melmilk OÜ:n lypsykarjatila Pokan kylässä Tartumaalla.
Miehet pitävät sanansa ja vastaavat laadusta. Heillä on vilpitön halu löytää asiakasta tyydyttävät ratkaisut. Erittäin olennaista on myös joustavuus ja yhteistyöhalu suunnitelmien ja maksuehtojen muuttumisen suhteen.
Rakentamisessa ovat olennaisia laatu, aika ja hinta – uskon, että juuri tämä yhdistelmä sekä hyvä viestintä tekevät heistä kilpailukykyisen rakentajan.
Uskallan suositella heitä kaikille, jotka haluavat rakentaa jotain. Mutta kuten aina liikemaailmassa, jokaisen on itse sovittava laadusta ja kaikesta muustakin ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Marko Palloson
OÜ Saare Dolomiit
Väokivi rakennusjohtaja

Mapri Ehitus OÜ on toteuttanut 720 m2:n luonnonkivivaraston suunnittelun ja rakennustyöt, rakentanut mm. tarvittavat ulkoiset linjat ja toteuttanut aukioiden asfaltoinnin.
Yrityksen toiminnan etuna on henkilökohtaisiin suhteisiin pohjautuva asiakaskanta. Erikoistuminen maatalousrakennuksiin. Töiden osittainen toteutus omin voimin, jota tukee myös kehitystoiminta. Kaikki tämä on luonut heille mahdollisuuden nousta hyvin nopeasti Viron rakennusmarkkinoilla liikevaihdoltaan suurimpien yritysten joukkoon.
Oman kokemukseni mukaan rakennustoiminta järjestettiin tehokkaasti niin, että työ valmistuisi määräaikaan mennessä ja korkealaatuisena.
Suosittelen Mapri Ehitus OÜ:tä yhtenä mahdollisena yhteistyökumppanina muiden korkeatasoisten palveluntarjoajien joukosta. Kokemukset ovat olleet positiivisia, ei ole syytä sanoa heistä mitään negatiivista.

Tanel Kurvits
OÜ Pro Grupp Invest
hallituksen jäsen

Yhteistyökumppania valittaessa on eniten painoa rakentajan maineella. Maprin Ehitus kanssa yhteistyössä rakentamamme kohde käynnistettiin PRIA:n tuella, ja merkittävin seikka oli hinta. Mapri Ehitus on saavuttanut maatalouskohteiden rakentamisessa hyviä tuloksia, mikä osoittautui kumppania valittaessa ratkaisevaksi tekijäksi.
Luotamme Maprin Ehitus kokemukseen myös hankalissa kohteissa. Maatalouskohteet voivat vaikuttaa hyvin yksinkertaisilta, mutta asennettava teknologia tekee niistä melko monimutkaisia rakennuksia. Rakentajan haasteena on toteuttaa rakennustyöt aikataulussa ja asianmukaisesti, ottaen huomioon laitteiden toimittajien kaikentyyppiset vaatimukset. Mapri Ehitus on hankalissa tilanteissa hyvin operatiivinen, ja he laativat dokumentaation aina esimerkillisellä tavalla. Täten he selviäisivät erinomaisesti vaikkapa ostoskeskuksen tai teatterin rakentamisesta.
Olemme erittäin tyytyväisiä Maprin Ehitus projektien ja aikataulujen hallintaan.


Katso lisää
More